lördag 14 augusti 2010

Bilder från modelljärnvägsmarknaden i Köping 14 aug 2010

Bilder från modelljärnvägsmarknaden i Köping aug 2010 finns under fliken Marknader.

Märklin, skala 0, spårvidd 32 mm.
Spriteldad ångmaskin från slutet av 1800-talet eller början 1900-talet.

Bachmann Train, skala G, spårvidd 45 mm. Ombyggd, försvenskad.
Märklin från ca 1950.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar